Offene Landesmeisterschaft Senioren II D Standard

Offene Landesmeisterschaft Senioren II C Standard

Offene Landesmeisterschaft Senioren II B Standard

Offene Landesmeisterschaft Senioren IV A Standard

Offene Landesmeisterschaft Senioren II A Standard

Offene Landesmeisterschaft Senioren IV S Standard

Offene Landesmeisterschaft Senioren II S Standard